วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65

เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ได้ดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านไพรขลา ซึ่งบัดนี้การแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นขอให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบผลการแข่งขันได้ในลิงค์ด้านล่าง  หากมีปัญหาแจ้งฝ่ายประมวลผลโดยด่วน

>>รายงายผลการแข่งขัน   คลิกดู

>> สรุปผลการแข่งขันที่ชนะเลิศแต่ละรายการ คลิกดู


คำสั่งคณะกรรมการประกวดแข่งขัน คลิกดู 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เกียรติบัตรงานวิชาการ ระดับเขต


เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ฯ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลครับ..

** เกียรติบัตรงานวิชาการระดับเขต ปี 2554 คลิกที่นี่

** เกียรติบัตรงานวิชาการระดับเขต ปี 2555 คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ให้แต่ละโรงเรียนกรอกรายการกิจกรรมที่จะส่งเข้าแข่งขัน ถ้าท่านส่งให้กรอก 1 ในช่องโรงเรียนของท่าน แต่ถ้ากิจกรรมใดไม่ส่งไม่ต้องกรอก  ส่วนายการใดขาดตกบกพร่องไปให้ท่านเพิ่มใส่ได้เลยครับ..(มีปัญหาโทร 098-5865499 หรือ Line ID : ko_sila) กรอกให้แล้วเสร้จภายใน 3 กันยายน 2557ประกาศผลการแข่งขัน  เด็กพิเศษ      สรุปผลรายโรง      

เกียรติบัตรเด็กพิเศษ  คลิกประกาศผลการแข่งขันเด็กปกติ
ปฐมวัย       ไทย      คณิต       วิทย์      สังคม    สุขศึกษา   ดนตรี

ศิลป       งานอาชีพ      คอม     อังกฤษ    พํฒนาผู้เรียน   

เกียรติบัตรเด็กปกติ
    ร.ร.บ้านไพรขลา     ร.ร.บ้านโพนม่วง     ร.ร.บ้านโนนตาล
    ร.ร.บ้านดู่             ร.ร.บ้านกระสัง        ร.ร.บ้านยางบ่อภิรมย์
    ร.ร.บ้านทิพย์นวด    ร.ร.บ้านกระเบื้อง     ร.ร.บ้านขวาวโค้ง
    ร.ร.บ้านหนองเรือ    ร.ร.บ้านยางขามเฒ่า ร.ร.บ้านตลุง-โนนกอก
    ร.ร.บ้านขุนไชยทอง 

**ให้แต่ละโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขชื่อนักเรียน/ครู ให้เข้าไปแก้ไขที่สรุปผลด้านล่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่งแข่งระดับเขตต่อไป (ภายใน 26 กันยายน 57)
สรุปผลการแข่งขันเด็กปกติ  คลิกดูที่นี่

**ให้แต่ละโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขชื่อนักเรียน/ครู ให้เข้าไปรีบแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 26 ก.ย.57 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิมพ์เกียรติบัตร คลิกที่นี่

ตารางการแข่งขันมาใหม่(8 กย) คลิกดู
คำสั่งคณะกรรมการ คลิกที่นี่ 

แบบรายงานผลการแข่งขัน  http://goo.gl/xyN7dg

แบบรายงานตัวเข้าแข่ง http://goo.gl/KuHWCl

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

เครือข่ายชุมพลบุรี 2 กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ในวันที่ 7  กันยายน 2558(เด็กพิการเรียนร่วม) ณ โรงเรียนบ้านไพรขลา และวันที่ 10-11 กันยายน 2558 (เด็กปกติ) ณ โรงเรียนบ้านไพรขลา  โดยได้ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

1. ประกาศ สพฐ.

1.1 เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
1.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

2. เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558