วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำรวจกิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน

ให้แต่ละโรงเรียนกรอกรายการกิจกรรมที่จะส่งเข้าแข่งขัน ถ้าท่านส่งให้กรอก 1 ในช่องโรงเรียนของท่าน แต่ถ้ากิจกรรมใดไม่ส่งไม่ต้องกรอก  ส่วนายการใดขาดตกบกพร่องไปให้ท่านเพิ่มใส่ได้เลยครับ..(มีปัญหาโทร 098-5865499) กรอกให้แล้วเสร้จภายใน 3 กันยายน 2557

กรอกรายการกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขัน คลิกที่นี่ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรม ของแต่ละโรงเรียน ภายใน 5 กันยายน 2557

1. โรงเรียนบ้านไพรขลา
2. โรงเรียนบ้านโพนม่วง
3.โรงเรียนบ้านโนนตาล
4.โรงเรียนบ้านขามโพนทัน
5.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
6.โรงเรียนบ้านหนองเรือ
7.โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า
8.โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก
9.โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง
10.โรงเรียนบ้านดู่
11.โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
12.โรงเรียนบ้านทิพย์นวด
13.โรงเรียนบ้านกระสัง
14.โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
15.โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตกหล่น ให้โรงเรียนที่จะส่ง เพิ่มต่อในรายการภาษาอังกฤษครับ..

ตารางการแข่งขัน คลิกดู

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

เครือข่ายชุมพลบุรี 2 กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ในวันที่ 9  กันยายน 2557(เด็กพิการเรียนร่วม) ณ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด และวันที่ 11-12 กันยายน 2557 (เด็กปกติ) ณ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์  โดยได้ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 5 กันยายน 2557

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การเล่านิทาน (Story Telling)…
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]  …. ใหม่…..
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]