วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เกียรติบัตรงานวิชาการ ระดับเขต


เกียรติบัตรระดับเขตพื้นที่ฯ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลครับ..

** เกียรติบัตรงานวิชาการระดับเขต ปี 2554 คลิกที่นี่

** เกียรติบัตรงานวิชาการระดับเขต ปี 2555 คลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ให้แต่ละโรงเรียนกรอกรายการกิจกรรมที่จะส่งเข้าแข่งขัน ถ้าท่านส่งให้กรอก 1 ในช่องโรงเรียนของท่าน แต่ถ้ากิจกรรมใดไม่ส่งไม่ต้องกรอก  ส่วนายการใดขาดตกบกพร่องไปให้ท่านเพิ่มใส่ได้เลยครับ..(มีปัญหาโทร 098-5865499 หรือ Line ID : ko_sila) กรอกให้แล้วเสร้จภายใน 3 กันยายน 2557ประกาศผลการแข่งขัน  เด็กพิเศษ      สรุปผลรายโรง      

เกียรติบัตรเด็กพิเศษ  คลิกประกาศผลการแข่งขันเด็กปกติ
ปฐมวัย       ไทย      คณิต       วิทย์      สังคม    สุขศึกษา   ดนตรี

ศิลป       งานอาชีพ      คอม     อังกฤษ    พํฒนาผู้เรียน   

เกียรติบัตรเด็กปกติ
    ร.ร.บ้านไพรขลา     ร.ร.บ้านโพนม่วง     ร.ร.บ้านโนนตาล
    ร.ร.บ้านดู่             ร.ร.บ้านกระสัง        ร.ร.บ้านยางบ่อภิรมย์
    ร.ร.บ้านทิพย์นวด    ร.ร.บ้านกระเบื้อง     ร.ร.บ้านขวาวโค้ง
    ร.ร.บ้านหนองเรือ    ร.ร.บ้านยางขามเฒ่า ร.ร.บ้านตลุง-โนนกอก
    ร.ร.บ้านขุนไชยทอง 

**ให้แต่ละโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขชื่อนักเรียน/ครู ให้เข้าไปแก้ไขที่สรุปผลด้านล่าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส่งแข่งระดับเขตต่อไป (ภายใน 26 กันยายน 57)
สรุปผลการแข่งขันเด็กปกติ  คลิกดูที่นี่

**ให้แต่ละโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขชื่อนักเรียน/ครู ให้เข้าไปรีบแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 26 ก.ย.57 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิมพ์เกียรติบัตร คลิกที่นี่

ตารางการแข่งขันมาใหม่(8 กย) คลิกดู
คำสั่งคณะกรรมการ คลิกที่นี่ 

แบบรายงานผลการแข่งขัน  http://goo.gl/xyN7dg

แบบรายงานตัวเข้าแข่ง http://goo.gl/KuHWCl

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

เครือข่ายชุมพลบุรี 2 กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ในวันที่ 9  กันยายน 2557(เด็กพิการเรียนร่วม) ณ โรงเรียนบ้านทิพย์นวด และวันที่ 11-12 กันยายน 2557 (เด็กปกติ) ณ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์  โดยได้ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 5 กันยายน 2557

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การเล่านิทาน (Story Telling)…
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557  [คลิกที่นี่ ]  …. ใหม่…..
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 30 มิถุนายน 2557  [คลิกที่นี่ ]