วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน

ให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบรายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครู และโรงเรียนให้ถูกต้อง ภายในเที่ยงวันที่ 17 ก.ย.56 หากมีรายการผิดพลาดให้แก้ไขด่วน โดยใส่ตัวที่แก้ไขด้วยสีน้ำเงิน (ห้ามเพิ่มรายการ) หากมีปัญหาโทรติดต่อด่วน หากชื่อหรือรายการตกหล่นจะยึดตามที่ส่งรายโรง

>>>สรุปจำนวนรายการแข่งขันแต่ละโรง (21 กย 56)  คลิกดู

**ด่วนตรวจสอบผลแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ(20กย56) คลิก


ด่วนที่สุด ผลแข่งวิชาการแยกรายโรงและรายกิจกรรม คลิกที่นี่

****ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ คลิกดูที่แท็บผลการแข่งทักษะวิชาการด้านบน***

และเชิญโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายส่งครูเข้าประชุมปฏิบัติการเพื่อส่งรายชื่อนักเรียนให้เขตฯ ที่โรงเรียนบ้านขามโพนทัน วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

****แบบส่งรายงานผลการแข่งขัน
 

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

เครือข่ายชุมพลบุรี 2 กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ในวันที่ 18-19  กันยายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองเรือ  โดยได้ประชุมครูวิชาการโรงเรียนในวันที่ 20  สิงหาคม 2556 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ   รายละเอียดกรรมการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์เครื่องบินน้อย เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 และ   (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 เพิ่มครู จาก 1 เป็น 2
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ เพิ่มข้อตกลงคณิตคิดเร็ว
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
 Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม [คลิกที่นี่ ] เพิ่มเกณฑ์หุ่นยนต์,จัดสวนถาดแก้ไขครูได้ 2 คน
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขหน้า 37 เพลงแขกต่อยหม้อ จังหวะเป็น(หน้าทับสองไม้)
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2556  [คลิกที่นี่ ] แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
10. ปฐมวัย วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 2 สิงหาคม 2556 [คลิกที่นี่ ] แก้ไขขนาดกระดาษหน้า 40 เป็น 15″x22″
12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 [คลิกที่นี่ ]